Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Uitleg opendeurdag flyer Kalender Samen sterk Yvegems Zorgzaam Kwaliteit Actief Solidair Kleuter Onderbouw (1-2-3) Bovenbouw (4-5-6) Ouderraad Samenstelling ouderraad Info ouderraad Kinderopvang kinderopvanginfo Contact contactformulier 

Info ouderraad

Het Yvegems Oudercomité (hierna YOC) is de overkoepelende ouderraad voor de scholen in het centrum van Ingooigem:Vrije Basisschool (hierna VBS), Ingooigemplaats 58, 8570 IngooigemGemeentelijke Lagere School (hierna GLS), Pastoor Verrieststraat 12, 8570 Ingooigem1.Het YOC heeft als "missie":- een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van beide scholen en het openbare karakter ervan mede te bevorderen- de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de scholen in al haar facetten te bevorderen- te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de scholen kunnen verrichten- activiteiten te organiseren, zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen- te functioneren als eerste achterban namens de ouders- de belangen van de ouders te behartigen bij de schoolraden, bij de schoolleiding en bij de schoolbesturen.2.Wat doen we? Het YOC:- organiseert evenementen om alle betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten, directie) dichter bij elkaar te brengen (bijv. Yvegem's Got Talent, Lego Party) om een extra centje in het laatje te brengen (bijv. jaarlijks eetfestijn, wijnbar Avondmarkt Yvegem Koerse) biedt logistieke ondersteuning bij activiteiten van de scholen (bijv. opendeurdag, 3-jaarlijks schoolfeestoptreden) - ondersteunt de scholen financieel, via: tussenkomst in de kosten van de bos- en zeeklassen bijdrage in de kost van het zwemmen om de frequentie van de zwembeurten tweewekelijks te houden (GLS) aankoop van speelgoed, fluohesjes, didactisch materiaal investering in infrastructuur (welkomtreintje, herinrichting speelplaats VBS)- werkt mee initiatieven uit in nauw verband met leerkrachten en directie (bijv. mobiliteitsenquête, actie verkeersveiligheid)- steekt de handen uit de mouwen (bijv. schilderen 1ste kleuterklas, herinrichten refter, krijtborden afdak VBS, labyrint GLS)organiseert infoavonden waarvan het thema ons doelpubliek (ouders en/of kinderen) aanbelangt (bijv. 2-jaarlijks "Gebruik je verstand … verstandig" over leren studeren)3.Wie is het YOC?Elke ouder van een kind dat naar school gaat in Ingooigem kan toetreden tot het YOC.In het begin van ieder schooljaar wordt een oproep naar nieuwe leden gepubliceerd in het schoolkrantje.Het YOC is te bereiken via e-mail: yvegemsoudercomite@gmail.com, maar u kunt steeds één van de leden aanspreken.Als ouder bent u steeds welkom op onze open vergaderingen.De vergaderkalender wordt in het begin van het schooljaar opgesteld. De data worden gepubliceerd in het schoolkrantje.We vergaderen beurtelings met/zonder delegatie van leerkrachten/directie.4.SamenwerkingenHet YOC staat open voor samenwerkingen met andere verenigingen uit Ingooigem, op voorwaarde dat deze samenwerking in het teken staat van ons doelpubliek: de kinderen en/of de ouders.De gemeente Anzegem moedigt deze samenwerkingen aan en neemt hierin zelf initiatief via de Dienst Sociaal Welzijn en de Cultuurdienst.Het YOC heeft inmiddels samengewerkt met: KWB Yvegem: infoavond, Lego Party Gezinsbond Ingooigem: infoavond Chiromeisjes en -jongens Yvegem: kinderanimatie eetfestijn Parochieraad: receptie na dankviering Eerste Communie/Vormsel Dienst Sociaal Welzijn: infoavond Cultuurdienst: gezinsvoorstelling5.OverlegorganenHet YOC wordt vertegenwoordigd in de schoolraden door Ine Calu (VBS) Jan Balcaen (GLS)Daarnaast neemt het YOC actief deel aan volgende gemeentelijke overlegorganen: Marino Vandenberghe: verkeersoverlegplatform Koen De Bock: Gezins- en Welzijnsraad, Cultuurraad, LOKA: Lokaal Overleg Kinderopvang Anzegem (Petra Devos bij afwezigheid van Koen De Bock) Overlegplatform Onderwijs6.WerkingsmiddelenDe gemeente Anzegem ondersteunt de werking van de ouderraden a.d.h.v. een toelage van € 12,00 per kind, gedomicilieerd in Anzegem subsidies door de Gezins- & Welzijnsraad en de Cultuurraad (hoogte van bedrag is afhankelijk van aantal en soort georganiseerde activiteiten) om van deze gemeentelijke ondersteuning te kunnen genieten, moet het YOC diverse subsidiedossiers indienen met de nodige bewijzen 75% van de gemeentelijke toelage/subsidie wordt gereserveerd om de bijdrage van het YOC in de kostprijs van de 3-jaarlijkse bos- en zeeklassen te bekostigen. Het aandeel voor de kleuters wordt jaarlijks ter beschikking gesteld van de kleuterjuffen, waarmee hoofdzakelijk speelgoed wordt aangeschaft. Daarnaast verwerft het YOC financiële inkomsten via het eetfestijn en de wijnbar. Deze middelen worden aangewend voor diverse aankopen (zie punt 2 hierboven). Het financieel overzicht en de bewijsstukken liggen ter inzage bij onze penningmeester.7.Zin om ons team te versterken?Het YOC verwelkomt graag nieuwe krachten. Zowel losse medewerkers die tijdens activiteiten een handje toesteken, als mensen die wat tijd kunnen vrijmaken om ons team administratief en organisatorisch te ondersteunen, zijn van harte welkom!Wil jij ook de handen uit de mouwen steken of nieuwe initiatieven helpen uitwerken? Spreek gerust iemand van het YOC aan voor meer informatie.Alvast tot dan!Met vriendelijke groeten,Cindy, Greet, Ine, Joke, Nancy, Petra, Bram, Jan, Marino, Nico & KoenYvegems Oudercomitép/a Koen De BockPastoor Verrieststraat 238570 Ingooigemyvegemsoudercomite@gmail.comdorpsscholen Ingooigem

achtergrondmuziek